O fotogalerii

Stránky jsou koncipované jako krajinná výpověď jednotlivých oblastí Tater, s důrazem na fotografii, ale doplněné logicky uspořádanými poučnými a informačními texty. Kapitolky v menu jsou řazené podle polohy od slovensko-polských hranic (později si je bude možno vybírat i přehledně na klikací mapě) a provází nás a putují postupně krajinou kolem celého hlavního hřebene Tater. Alespoň takový by měl být nakonec výsledek :-). Pro přehlednost vyčlením zvlášť skupinu Polské Tatry (zahrnují jak Vysoké, tak Západní). Kapitoly dělím většinou na doliny, neboť ty tvoří v Tatrách specifické a osobité celky spíš než hřebeny a samotné horské masívy. Potom tedy fotografické pohledy přibližují scenérie z prostoru určité doliny. U zvětšeniny každého obrázku najdete bližší popis nebo zajímavosti, které se k danému motivu vážou. Datová velikost obrázků se pohybuje většinou mezi 50 až 100 kB, vyjímečně více, pokud daný obrázek vyžaduje vyšší kvalitu nebo si zaslouží větší rozměr.

Pod obrázky jsou uvedena fotografická data. Téměř všechny obrázky jsem pořídil já, za některé děkuji Petru Brousilovi.
Stránky o fototématice a různorodé fotogalerie jsou na stránkách http:\\photo.mysteria.cz.

V textech bylo použito těchto zdrojů:
vlastní hlava
Z.Hochmuth a kol. - Západní Tatry, průvodce, Šport 1981
V.Adamec, R.Roubal - Vysoké Tatry, průvodce, Šport 1980
R.Roubal - Tatranské doliny, Šport 1961
Podrobný turistický atlas Tatry, VKÚ,š.p.,2000
F.Kele - Tatry, Ikar 2001
R.Roubal - Tatranské plesá, Šport 1961

zdraví Jakub Šaroun

A ještě typické malé upozornění: Nezneužívejte, alespoň bez předchozího souhlasu, obrázky k jiným než čistě osobním účelům a prohlížením a nenuťte nás tím vystoupit z poklidu a domáhat se nápravy.

zpět na hlavní stránku