Předělávám, straré scany...

zpět do Kôprové doliny Hlinská dolina

Mohutná pustá dolina souvisle a jednotvárně se svažující až k Temnosmrečinskému potoku. Les do ní zasahuje jen v nejspodnější části. Dolina působí dost smutně, což je dáno i tou velkou hradbou hřebene Hrubé, který ji z jihu mocně zacloňuje. Na severní straně se pak táhne pomalu klesající Prostredný chrbát, dlouhatánské rameno Kôprovského štítu.

Hrebeň bášt z horních partií Hlinské doliny Hřeben Hrubého v Hlinské dolině s pohledem na Liptovské kopy kamenité svahy Kôprovského štítu

Drobným oživením tohoto mohutného dlouhého trychtýře rozevírajícího se do Kôprové doliny je Hlinský potok, který si v létě celou cestu dolinou jen nesměle pobrukuje.

zahrádka na Hlinském potoce Hlinský potok

Ovšem ve spodní části dolina ožívá. Horní hranici lesa a část kosodřeviny opanovávají krásné borovice limby a hojně jsou tu zastoupeny i jeřabiny. Výš jsou rozšířené porosty zakrslých vrb, které mají ve zdejším podmáčeném terénu vhodné podmínky. Ústí doliny ještě dotvářejí roztroušené mnohametrové skalní bloky.

ve spodní Hlinské dolině Garajova strážnica

zpět do Kôprové doliny