Pentax SF Flektogon 35 mm + polarizer, 1/125s f8/11 - Ektachrome Elite 100

Hřeben Hrubé nad Hlinskou dolinou s výrazným a významným uzlovým vrcholem Hrubého vrchu, dříve také Triumetalu (jméno patrně naznačovalo, že se odtud rozbíhají hřebeny třemi směry).

zpět Hlinská dolina