Pentax SF Flektogon 35 mm, 1/60s f8/11 - Ektachrome Elite 100

Kôprovský potok protékající bujnou vegetací. Na pozadí rameno Veľké kopy náležící do skupiny Liptovské kopy.

zpět Kôprová dolina