Předělávám, straré scany...

zpět do Mengusovské doliny Hincova kotlina

Závěr Mengusovské doliny tvoří obří amfiteátr - Hincova kotlina. Je položena na mohutné terase a velkou její část vyplňuje stejnojmenné nádherné pleso, největší a s 53 m i zdaleka nejhlubší slovenské části Tater. Najdeme tu ovšem v muldovitém terénu více menších prohlubní vylněných vodou. Horské hřebeny zde tvoří důležitý uzel. Jednu stranu kotliny tvoří hlavní tatranský hřeben s Mengusovskými štíty pokračující k Rysům a druhou rameno kriváňské rozsochy, které se ve štítu Čubrina napojuje na hlavní hřeben. A co více, štít Čubrina je zajímavým rozvodím. Na sever do Polska odtéká Rybi potok sbírající vody pro Dunajec a tedy směřující do Baltského moře, na západ do Temných smrečín stékají vody pro Váh, takže pro Dunaj a Černé moře, a vody stékající na jih do Hincové kotliny pokračují Hincovým potokem do Popradu, který obkrouží Tatry a později v Polsku se vlévá do Dunajce. Jinak hranice rozvodí mezi Baltem a Černým mořem je od západu totožná s hlavním hřebenem Tater a z Čubriny se od něj odlučuje a pokračuje na jih hřebenem přes Hlinskou vežu, Hrubý vrch a Soliskovým hřebenem ke Štrbskému plesu.

svišti Kôpky v protisvětle věže hřebene Bášt Hincove oká s Mengusovskými štíty výtok z Veľkého Hincového plesa Hincove oká

Veľké Hincovo pleso

Veľké Hincovo pleso Veľké Hincovo pleso Veľké Hincovo pleso Veľké Hincovo pleso Veľké Hincovo pleso - panorama ze svahů Kôprovského štítu

---

Kôprovský štít Malé Hincovo pleso se Satanem Malé Hincovo pleso se Satanem v mraku Malé Hincovo pleso terasa Hincové kotliny shora

zpět do Mengusovské doliny