Předělávám, straré scany...

zpět na hlavní stránku Mengusovská dolina

Patří k nejkrásnějším a nejpestřejším partiím Tater. Je nádherně vymodelovaná, za což vděčí především působení ledovce, který byl se svými jedenácti a půl kilometry nejdelší na jižní straně Tater. Dolina je členitá, rozvětvená, s řadou zákoutí nabízejících úplně odlišné scenérie. Najdeme tu hluboké lesy, ve vyšších polohách přecházející přes nádherné borovice limby do rozsáhlých klečovišť, travnaté plochy s pestrobarevnou květenou, na druhé straně rozsáhlé pusté kamenné pláně nebo osamocené balvany, několik krásných potoků překonávajících vodopádem skalní prahy, velká a hluboká plesa, ale i mnoho drobných a mělkých, no a to vše je doplněno kulisou nádherně tvarovaných vysokých štítů či skalních věží. Nesmíme zapomenout ani na živé obyvatele, z nichž nám nemohou uniknout pozornosti alespoň kolonie svišťů v Hincové kotlině.

Dolní část Mengusovké doliny je porostlá hustými smrkovými lesy a širokým dnem se proplétají potoky Hincův a Krupá, které po spojení vytváří významnou říčku Poprad.

Ostrva nad dolní Mengusovskou dolinou Pohled do Zlomiskové doliny Ostrva od Hincova potoka Hincov potok Krupá Krupá

probouzející se Mengusovská dolina usínající Mengusovská dolina Vysoká vystupující ze Zlomiskové doliny

U Popradského plesa, které je uzlovým bodem doliny a je také značně turisticky zatíženo, se sbíhají dvě hlavní ramena doliny - Zlomisková dolina a vlastní Mengusovská dolina. Zlomisková dolina neboli "Zlomiská" dostaly název podle toho, že dolina je tvořená několika zlomy. Jeden zadržuje známé Ľadové pleso, z něhož vytéká Ľadový potok, který dolinou doskáče až do Popradského plesa.

Panoramata Mengusovské doliny
Panorama Mengusovské doliny Panorama Mengusovské doliny

Popradské pleso - vzhledem ke své vyjímečně kouzelné poloze věnuji tomuto místu samostatnou stránku

Symbolický cintorín
Symbolický hřbitov obětem Vysokých Tater založený v roce 1936 "Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu" se nalézá v krásném limbovém háji pod stěnami Ostrvy poblíž Popradského plesa. Památné tabule se jmény, datumy a příčinou úmrtí jsou umístěné ve svahu po okolních balvanech. Pomníčků stále přibývá. Nejčastěji čteme jména slovenských a českých horolezců.

symbolický cintorín symbolický cintorín

Ve střední části doliny můžeme shlédnout obzvlášť pěkné divadlo. V zelené části roku jsou tu pohádkové lesy s pestrým kobercem trav, mechů, lopuchů, kapradin, mezi kterými samotářsky trčí obří balvany. Do výšky se vypínají smrky a majestátní limby, které postupně převládnou a pak se roztrousí a vytratí v temnězeleném moři kleče. Souvislou zelení se prodírají šumivé potoky Hincov a Žabí. Uprostřed doliny ční z terasy Hincové kotliny kužel Mengusovského Volovce a na pravé straně se zdvihá vysoký práh, z kterého padá po balvanech vodopád Žabího potoka. Nad ním je schována krásná Kotlina Žabích plies sevřená impozantními vrcholy jako Volia veža, Žabí kôň, Rysy a ježaté Kôpky. Otočíme hlavu na opačnou stranu a ohromí nás obří suťový kužel Satanova žľabu vpasovaný mezi příkré stěny divokého skalnatého hřebene Bášt s nejvyšším štítem Satan, jehož vrcholek bývá rád zahalen mystickou mlhou.

les v Mengusovské dolině les v Mengusovské dolině Mengusovský Volovec mezi limbami Mengusovský Volovec mezi limbami pohled na Ostrvu ze střední doliny terasa Žabí doliny

 

Sedem Popradských mníchov nad Žabím potokem Mengusovský Volovec Hincov potok večer v Mengusovské dolině dolní Meng. dolina z terasy Hincové kotliny Satanov žľab hřeben Bášt z Kôprovského sedla

Jakoby další patro Mengusovské doliny tvoří dvě vysoké terasy - Kotlina Žabích plies a Hincova kotlina, oddělené od sebe hřebenem Mengusovského Volovce.

Kotlina Žabích plies - připravuje se

Hincova kotlina

Pentax SF Flektogon 20 mm, 1/125s f16 - Ektachrome Elite 100
Vyšné Kôprovské sedlo. Místo, kde se Mengusovská dolina přehoupne do Hlinské doliny, která je větví velké Kôprové doliny. Ta odděluje systém Kriváňské rozsochy z druhé strany.

zpět na hlavní stránku