zpět Bobrovecká dolina

Zalesněná dolina stoupající z luk u Oravice k Bobroveckému sedlu na hřebeni mezi Bobrovcem a Lúčnou. Od Juráňove doliny jí odděluje úzký lesnatý hřebínek táhnoucí se od Ježového vrchu přes sedélko Grúnik pod Umrlou, kterým se velmi snadno můžeme přehoupnout do Juráňove doliny, a Hrubý vrch k vrcholu Bobrovce. V dolní části vybíhá z doliny na západ k vrcholu Osobité členitá Suchá dolina s krasovými jevy (více u Osobité). U vyústění Suché doliny kousek od údolní cesty přímo u potoka vyvěrá sirnatý pramen a asi 1 km severovýchodně uhličitý pramen Jašteričie. V polovině se dolina mírně svírá do soutěsky a v této partii se nachází sporadické vápencové útvary. Z nevýrazného vrcholu Lúčne vybíhá rozsocha velkého stranou stojícího masívu Osobité, která ohraničuje tu západní, členitou část doliny.

zpět

FotoTatry