zpět Juráňova dolina

Tato rozměrem sice menší, ale významná dolina se v dolní části pod Ježovým vrchem zužuje do úzkého hrdla s krátkou krasovou soutěskou Juráňova tiesňava, vyzdobenou říčními hrnci a malými vodopády na Juráňovým potoce. Kdysi se soutěskou sváželo dřevo a kaňon byl překlenutý vysoko položeným dřevěným mostem, ze kterého tu dnes ještě pozůstaly zbytky trámů. Od soutěsky nahoru pak už vápencové útvary nepotkáme, jen souvislý les místy pralesovitého vzhledu, zpestřený několika lukami. Závěr doliny tvoří hřeben mezi Veľkou Furkaškou a dominantním Bobrovcem, jehož jihozápadní hřeben je docela ostrý. Na východ do Polska spadá řadou vápencových věží zvaných Mnichy Chocholowskie. Území doliny s vrchem Bobrovcem se pyšní bohatou květenou. Rezervace zabírající celou dolinu ochraňuje tzv. rostlinnou inverzi. Ta se projevuje tak, že se v dolních částech kaňonu vyskytují rostlinná společenstva typická pro vysokohorské oblasti a naopak ve vyšších částech najdeme rostliny obvyklé pro nižší polohy. Je to způsobeno chladným mikroklimatem soutěsky, kde se dlouho drží sníh a i v létě dostává jen velmi málo slunečního svitu. Můžeme zde pozorovat třeba nejnižší výskyt kosodřeviny.

zpět

FotoTatry