zpět Suchá dolina

Rozvětvená a hustě zalesněná Suchá dolina tvoří morfologicky členité rozhraní mezi Západními Tatrami a Chočskými vrchy. Její větvi zakončené hřebenem mezi Babkami a Ostrou se říká Huňová dolina. Celá Suchá dolina je vyhloubená ve vápencích a je velmi bohatá na terénní tvary a krasové jevy. Tvoří ji typické soutěsky, skalní balkóny a terasy. Pod Bielou skalou je na Suchém potoce i kaskáda vodopádů zvaná Skoky. Od výšky 940 m n. m. je dno doliny pokryté pásem dolomitické suti, která je během povodní odplavována až do říčky Biela. Pozoruhodné krasové území doliny chrání rozsáhlá rezervace. Najdeme zde propast Košiarec, jeskyni Dúpnica s archeologickými nálezy a zajímavá je i Medvedia jaskyňa dlouhá přes 100 m s nálezy koster jeskynního medvěda.

zpět

FotoTatry